HB Technik

Instalacje silosowe HB Technik

Zbiorniki silosowe
W zależności od miejsca montażu zbiorników silosowych dzielimy je na dwa podstawowe typy:
- zbiorniki wewnętrzne o kształcie prostopadłościanu,
- zbiorniki zewnętrzne o kształcie okrągłym.