HB Technik - instalacje silosowe Piece, maszyny
i urządzenia piekarnicze

HB Technik - instalacje silosowe

Powrót do listy produktów

Coraz częściej mają również zastosowanie stacje silosowe tzw. Big-Bag stosowane do magazynowania składników, które producent może dostarczyć w specjalnych płóciennych zasobnikach. Zasobnik taki, po dostawie do piekarni, jest montowany na specjalnej konstrukcji, której dolna część jest identyczna jak w typowym zbiorniku silosowym. Pobór składników z zasobnika Big-Bag odbywa się na identycznych zasadach, jak z typowego zbiornika silosowego. Stacje Big-Bag stosuje się np. do magazynowania cukru. Zarówno zbiorniki wewnętrzne jak i zewnętrzne posiadają tzw. aktywne dna ułatwiające idealne napowietrzenie magazynowanej mąki.

Stacje dozowania pozostałych składników sypkich:

Aby proces dozowania mąki, w ramach konkretnej receptury, rozszerzyć o możliwość automatyzacji dozowania pozostałych składników sypkich (dodawanych niekiedy w stosunkowo małych ilościach) stosuje się stacje precyzyjnego dozowania COMPO 3000 lub COMPO 700. Stacje takie mogą być połączone z drogami transportu instalacji silosowej lub też mogą zsypywać składniki do specjalnego zasobnika. Praca ich sterowana jest z centralnego panelu sterowania. Bardzo duża dokładność dozowania również małych ilości składników pozwala piekarzowi na produkcję we własnym zakresie mieszanek, które do tej pory zmuszony był kupować u dostawców zewnętrznych.

Stacje dozowania składników płynnych i kwasów

Moduł przygotowania mleczka drożdżowego:Drożdże w postaci płynnej (mleczka drożdżowego) cechuje o ok. 30 proc. większa skuteczność działania. Precyzyjnie regulowana temperatura (w niskich temperaturach dodatnich) pozwala na magazynowanie przygotowanego mleczka przez kilka dni.

Moduł przygotowania solanki: Rozpuszczenie soli w wodzie z jednej strony gwarantuje lepsze wymieszanie z pozostałymi składnikami i z drugiej strony zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem tłoków urządzeń dzielących do ciasta (jak to się zdarza w przypadku obecności dużych bryłek twardej soli). Temperatura roztworu utrzymywana jest na niskim poziomie, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie letnim.

Moduł przygotowania kwasu: Dzięki zastosowaniu specjalnie wyselekcjonowanych szczepów kultur bakteryjnych w urządzeniu takim możemy wytworzyć kwas, którego parametry utrzymują się na stałym poziomie przez dłuższy okres czasu. W wymienionych powyżej urządzeniach dozowanie wody lub mąki odbywa się automatycznie. Jednocześnie urządzenia te posiadają zamontowane wewnątrz specjalne głowice wodne, które ułatwiają automatyczne mycie zbiorników. Zbiorniki z mleczkiem, solanką i kwasem połączone są ze stanowiskiem przygotowania ciast rurami podającymi te składniki bezpośrednio do dzieży miesiarki.

Wagi dozujące:

W zależności od wymaganej ilości jednorazowo dozowanych składników, stosuje się wagi różnej wielkości. Istnieje możliwość zamontowania w takiej klapie specjalnego odciągu pyłu mącznego podłączonego do specjalnego „odkurzacza“ do którego mogą być również podłączone inne punkty odpylania.

Wagi podłogowe:

Wiele piekarni stosuje system odważania składników dozowanych do dzieży za pomocą specjalnych wag najazdowych zamontowanych w podłodze. W przypadku stosowania różnych typów miesiarek do ciasta, z różną wielkością dzież, stosowanie wag podłogowych jest dużym ułatwieniem.

Wagi do odważania składników:

Uzupełnieniem systemu odważania są wagi do ważenia składników. Duży przedział odważania (0-60 kg) oraz bardzo wysoka dokładność (2 gramy) stanowią o bardzo dużej przydatności tych urządzeń. Wagi te podłączone są do systemów sterowania i w pełni współpracują z poszczególnymi recepturami. Ciekawym rozwiązaniem, wykorzystywanym szczególnie w sytuacji, gdy waga znajduje się w pewnym oddaleniu od centralnego sterowania, jest możliwość przesyłania komunikatów recepturowych na wyświetlacz wagi.

Sterowanie - Nawet najbardziej rozbudowana instalacja silosowa bez odpowiedniego sterowania nie będzie spełniała oczekiwań użytkownika. Przez odpowiedni dobór sterowania rozumiemy:

  • możliwość współpracy ze wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji,
  • możliwość podpięcia w późniejszym okresie kolejnych urządzeń, których zakup planuje użytkownik w najbliższym czasie,
  • stopień zautomatyzowania procedur recepturowych zgodnie z wymogami użytkownika,
  • określenie, czy konieczna jest możliwość współpracy sterowania ze specjalnymi programami służącymi do sporządzania receptur i ich kalkulacji.

W zależności od wielkości instalacji, liczby podpiętych do instalacji urządzeń peryferyjnych oraz wymaganego zakresu wykorzystania, firma HB-Technik oferuje kilka rodzajów sterowań. Są to HB 16, HB 18 oraz najbardziej rozbudowane w zakresie funkcji i możliwości HB-Backcontrol. Powyższe zestawienie pokazuje bardzo wiele ciekawych rozwiązań, których stosowanie wpływa na stopień automatyzacji pracy instalacji silosowej. Nie zawsze istnieją warunki pozwalające na zastosowanie wszystkich zaprezentowanych rozwiązań. Bardzo dużym ograniczeniem, zwłaszcza w warunkach polskich, są relatywnie wysokie ceny oferowanych przez zachodnich producentów rozwiązań, w stosunku do cen polskiego pieczywa. Praktyka pokazuje jednak, że przy bardzo dużym miesięcznym zużyciu mąki i stosowaniu przez polskich piekarzy rozwiązań, mierzających do większej automatyzacji i racjonalizacji produkcji, instalacje silosowe będą coraz częściej rozszerzane o zaprezentowane urządzenia. W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących instalacji silosowych zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Nasz pracownik chętnie odwiedzi Państwa i postara się odpowiedzieć na zgłoszone zapytania.

Masz pytania?

Napisz koniecznie - odpowiemy.