Geth - Piece, maszyny i urządzenia piekarnicze.

Ulga na robotyzację - szansa na rozwój

Powrót do aktualności

Ulga obowiązuje w latach 2022-2026

Ulga ma obowiązywać w latach 2022-2026. Oznacza to, że przez ten czas przedsiębiorcy, którzy zainwestują w zakup lub leasing robotów przemysłowych, będą mieli prawo do odliczenia poniesionych kosztów. Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy PIT i CIT, a możliwość odliczenia przysługuje wszystkim przedsiębiorstwom, niezależnie od ich wielkości. Dzięki temu dostęp do robotów będzie łatwiejszy, a zakup możliwy przy mniejszym nakładzie środków.

– To dobry moment, by zainteresować takimi rozwiązaniami zwłaszcza właścicieli małych piekarni, którzy być może nigdy dotąd nie brali automatyzacji, robotyzacji pod uwagę. Wejście tej ulgi w życie może otworzyć dla nich nowe możliwości, zwłaszcza że wielu boryka się z problemem braku rąk do pracy – podkreśla Tomasz Guderski, właściciel firmy Geth, oferującej zrobotyzowane urządzenia dla branży piekarniczej.

Jakie wydatki uprawniają do ulgi?

Koszty nabycia fabrycznie nowych:

             robotów przemysłowych;
             maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych;
             maszyn, urządzeń i innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
             maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer); 
             urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

50% kosztów

Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wymienionych środków trwałych. Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wy-mienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wskazanych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Jak podaje resort finansów, ulga obejmuje również m.in. koszty związane z instalacją robotów, zakup i instalację oprogramowania oraz koniecznego dodatkowego sprzętu urządzeń peryferyjnych, przeszkolenie pracowników. Pierwsze wydatki będzie można ująć w rozliczeniu za 2022 rok. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację – w pierwszej kolejności zaliczą poniesione wydatki do kosztów podatkowych, następnie będą mieli prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% tych wydatków. Nie ma ograniczeń ilościowych w korzystaniu z ulgi, obowiązuje ona przy zakupie zarówno pierwszego, jak i każdego kolejnego robota w okresie od 2022 do 2026 r. Jest jednak jeden warunek: kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku. Ponadto ulgę będzie można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych, w których przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi, jeżeli w danym roku podatkowym poniósł stratę lub jego dochód był niższy od kwoty przysługującego mu odliczenia.

Definicje robotów

Definicje są dość szerokie, co pozostawia pewne pole do interpretacji. Warto jednak podkreślić, że następujące warunki muszą być spełnione łącznie, aby maszynę można było uznać za robota przemysłowego.

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.            wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi;
2.            jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne
3.            jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub podobnych urządzeń;
4.            jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym. Definicja obejmuje też maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane oraz efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem.

 

Zachęcamy do przeczytania artykułu publikowanego w MB 01/2022

Podziel sie tym artykułem w social media: