Geth - Piece, maszyny i urządzenia piekarnicze.

Kompleksowe instalacje - to przyszłość

Powrót do aktualności

Spójna funkcjonalnie i technologicznie instalacja

Wraz z dynamicznym rozwojem polskich przedsiębiorstw i profesjonalizmem firm dostarczających urządzenia pojawia się coraz więcej dostaw, które łączy fakt, że stanowią elementy składowe całej dużej instalacji, o w pełni automatycznej obsłudze i sterowaniu. Polscy klienci są coraz bardziej zainteresowani tym, aby jedna firma, w ramach swoich kompetencji i możliwości serwisowych, dostarczyła im całą kompletną instalację, spójną funkcjonalnie i technologicznie, i żeby ona też od-powiadała za jej prawidłowe funkcjonowanie. Można więc postawić tezę, że w obecnych warunkach gospodarczych w naszej branży mianem produktu przyszłości powinniśmy określić nie pojedyncze urządzenie, ale cały zestaw, w formie kompleksowej instalacji. Możliwość sprzedaży i montażu jednego pieca obrotowego lub innego pojedynczego urządzenia nabiera wśród kryteriów doboru partnera handlowego drugoplanowe znaczenie.

Odpiek w piecach z załadunkiem, komory chłodnicze, zrobotyzowany system do podbierania peelboardów

Dla zobrazowania tego poglądu można posłużyć się następującymi przykładami. 
1. W przypadku instalacji silosowych klient oczekuje od dostawcy już nie tylko dostarczenia i montażu kilku zbiorników na mąkę i systemu transportująco-naważającego, ale również zainstalowania całej instalacji przygotowania kwasów żytnich, pszennych, solanki itd. I co oczywiste, objęcie tych wszystkich funkcji technologicznych wspólnym, zrozumiałym dla użytkownika systemem sterowania.
Wizyty w polskich piekarniach pokazują, że jest to bardzo dynamicznie rozwijający się kierunek w naszej branży. Obecnie instalacje silosowe w Polsce są jednymi z najnowocześniejszych rozwiązań w Europie. 
Drugim przykładem potwierdzającym tezę o zasadności przypisywania miana produktu przyszłości całej kompleksowej instalacji są instalacje piecowe z automatycznymi systemami za- i wyładunku, transportu do magazynu wyrobów gotowych i, co ogromnie ważne, wraz z profesjonalnymi systemami odzysku energii cieplnej (jakże obecnie aktualny to temat!).
Ze względu na to, że już od kilku lat zauważono w Polsce bardzo dynamicznie rozwijające się zainteresowanie odpiekiem w piecach wsadowych pieczywa, które było poddane wydłużonej fermentacji, integralną częścią wyżej wspomnianych instalacji piecowych są: – instalacje wyspecjalizowanych komór chłodniczych i automatów garowniczych, w których wykorzystywana jest energia z systemu odzysku ciepła,
– zrobotyzowane systemy automatycznego pobierania produktu z peelboardów i automatycznego przekazywania ich (poprzez delikatne podbieranie) na wskazaną półkę w piecu.

Odpowiedzialność serwisowa za kompleksowy montaż

Ku zaskoczeniu wielu bardzo znanych piekarzy w Europie Zachodniej w chwili obecnej w Polsce powstaje najwięcej takich rozwiązań, co dla kraju, w którym jeszcze 25 lat temu zaawansowane systemy automatyczne oglądane podczas wyjazdów zagranicznych były nieosiągalne, jest powodem do dumy. Fakt, że w tej chwili jest już możliwe, aby jedna firma dostarczyła komplet opisanych powyżej urządzeń, zamontowała je i wzięła na siebie odpowiedzialność serwisową sprawia, że ze względu na deficyt rąk do pracy systemy zautomatyzowane cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Opisane kierunki inwestycyjne mają szansę na wieloletni stały rozwój, gdyż ich istotą jest tworzenie rozwiązań technicznych, które przyczyniają się do stałego podwyższania jakości pieczywa z wykorzystaniem w pełni naturalnych procesów, które jeszcze nie-dawno nie mogły być stosowane ze względu na bardzo dużą praco-chłonność. Odpiek produktów, np. w piecach wsadowych, poddawanych wydłużonej fermentacji ciasta sprawia, że dzisiaj produkt z dużej piekarni (w której zastosowano opisane powyżej rozwiązania) jest wysokiej jakości i cieszy się uznaniem konsumenta.

Podziel sie tym artykułem w social media: