Geth - Piece, maszyny i urządzenia piekarnicze.

Ekologia w piekarni. Moda czy konieczność?

Powrót do aktualności

Ukierunkowanie działań w zakresie proekologicznym

Śledzenie informacji o różnych działaniach proekologicznych i ich skala doprowadziła do pozytywnej zmiany wśród społeczeństwa. Większość widzi potrzebę coraz głębszej refleksji nad losem naszego globu. Pozytywne wyniki tych działań, przekładające się również na efekty finansowe są dodatkową zachętą dla sceptyków.
Trudno sobie wyobrazić branżę, w której zakres możliwości stosowania rozwiązań proekologicznych dawałby tak ogromne możliwości, jak piekarstwo. Przez specyfikę procesów technologicznych w piekarni i skali wykorzystania techniki na każdym etapie istnieje możliwość zastosowania zmian, które przyniosą nie tylko efekty proekologiczne, ale i finansowe. Wszystko wymaga jednak konsekwencji, cierpliwości i usystematyzowanego działania.

Zakres inwestycji w technikę

Aby przybliżyć możliwości jakie w tym zakresie występują w szeroko rozumianej branży piekarskiej przedstawiamy poniżej konkretne przykłady:
Stosowane na szeroką skalę w piekarniach procesy wypiekowe w różnych typach pieców dają możliwość zastosowania profesjonalnych zintegrowanych systemów odzysku energii cieplnej zarówno w zakresie odzysku energii ze spalin jak i z pary wodnej.
Wielogodzinne procesy wypiekowe realizowane w piekarniach ze względu na istotę technologii piekarskiej są bogatym źródłem mediów, które mogą stać się bazą do takiego odzysku. 
Zastosowanie wymienników eco:nova pozwala na podpięcie do nich wszystkich używanych w danej piekarni pieców i co za tym idzie daje możliwość maksymalnego odzysku energii cieplnej. Systemy eco:nova pozwalają nie tylko na odzysk energii, ale również dają możliwość redukcji instalacji kominowych wraz z wyeliminowaniem związków siarczków ze spalin. 
Wytworzona energia cieplna gromadzona jest w specjalnie dobranych buforach wodnych, które są doskonałymi magazynami zgromadzonej energii.
Bufory te pozwalają na wykorzystywanie energii cieplnej również w tych okresach, gdy piece są już wyłączone, a potrzeba korzystania z tzw. ciepła występuje w innych działach firmy – np. w liniach myjących kosze.

Zakres inwestycji w technologię

Obszarem bardzo wysokiego zużycia energii elektrycznej w większości piekarni są procesy fermentacji ciasta, które przebiegają w komorach garowniczych. Niezależnie od tego z jakim typem komory garowniczej mamy do czynienia poziom zużycia energii elektrycznej potrzebnej do wytworzenia pary i wymaganej temperatury jest bardzo wysoki i dla np. 4 wózków z aparatami załadowczymi wynosi około 25 kW. Biorąc pod uwagę liczbę zamontowanych komór i długie czasy prowadzonych procesów ilość zużytej  energii elektrycznej jest bardzo wysoka.

Opisany system odzysku energii i możliwość gromadzenia jej w buforach z gorącą wodą była inspiracją dla projektantów do stworzenia systemu eco : proof, który umożliwia wykorzystanie energii cieplnej w komorach garowniczych i automatach garowniczych. Innowacyjne moduły eco:proof zamontowane w komorach garowniczych i automatach garowniczych pozwalają na wykorzystanie energii cieplnej potrzebnej w procesie fermentacji dostarczonej przez gorącą wodę do specjalnych wymienników.
Zużycie energii elektrycznej w komorze garowniczej o podanej powyżej przykładowej wielkości spada wtedy do maks. 6 KW!

W zakresie procesów technologicznych działania proekologiczne i prozdrowotne mogą być ukierunkowane np. na działania, które pozwalają na eliminację wspomagających substancji wypiekowych. Najlepszą metodą wychodzącą naprzeciw takim oczekiwaniom jest zastosowanie technologii wydłużonej fermentacji ciasta w automatach chłodniczo-garowniczych GVA.

W ostatnim czasie zupełnie nową technologią, która wpisuje się w nurt działań proekologicznych pozwalającą na zmianę organizacji pracy przy jednoczesnej poprawie walorów smakowych i jakościowych pieczywa jest technologia SMARTFRESH.
Oprócz walorów wspomnianych powyżej bardzo dużą zaletą tego systemu jest optymalizacja realizacji planów produkcyjnych, tak aby nie dopuścić do powstawania nadwyżek produkcyjnych. Możemy w tym przypadku powiedzieć, że efekt proekologiczny zostaje osiągnięty poprzez zastosowanie wcześniej nie znanej technologii.

Podziel sie tym artykułem w social media: