Geth - Piece, maszyny i urządzenia piekarnicze.

Dylematy i rozterki inwestycyjne w zakresie doboru źródeł energii

Powrót do aktualności

Na początku lat 90. piekarze namawiani byli na przejście na rzadko stosowane wówczas źródło energii, jakim był olej opałowy. Decyzjom towarzyszyło wiele wątpliwości, sugestie były takie, aby po wielu latach stosowania gazu, jako głównego źródła energii, zdecydować się na paliwo alternatywne. Był to okres otwierania granic. Zagraniczne wyjazdy pozwalały stwierdzić, że olej opałowy jest najpopularniejszym źródłem energii np. w Niemczech. Ówczesna uboga infrastruktura przyłączy gazowych w Polsce sprzyjała decyzji przejścia na olej opałowy i wielu przedsiębiorców zdecydowało się na budowę własnych wewnętrznych instalacji olejowych, wśród nich wiele piekarni. Z czasem, mimo ekonomicznych zalet, dostrzeżono minusy instalacji olejowych. Użytkownicy wskazywali, że zasilanie palników olejem wiąże się z częstszymi przeglądami technicznymi i mniejszą stabilnością walorów eksploatacyjnych pieców. Źle przeprowadzone regulacje palników olejowych powodowały nadmierne wydzielanie sadzy wewnątrz pieca, co wpływało na brak równomierności wypieków. Stabilność energetyczna gazu ziemnego i coraz większa sieć przyłączy gazowych, jak również względnie stabilna sytuacja cenowa sprawiały, że w ostatnich 20 latach pie-karze stosowali głównie paliwo gazowe. Nawet najwięksi pesymiści nie przypuszczali, że podwyżki cen gazu wynikające z globalnego kryzysu energetycznego, osiągną tak wysoki poziom. Najgorszy wydaje się fakt, że nikt nie wie, kiedy wzrosty cen wyhamują.

Kierunki zmian. Liczne dylematy

W obliczu katastrofalnej sytuacji cen paliw niektórzy właściciele piekarni zaczęli rozważać decyzję o zamknięciu swoich wieloletnich biznesów. Dla piekarzy, dla których koszty energii stały się fundamentalnym parametrem, określającym warunki eksploatacyjne i kierunki rozwoju obecna sytuacja stała się źródłem ogromnej frustracji i dylematów.
Część z nich nie poddaje się, poszukując bardziej stabilnego źródła energii (zarówno cenowo, jak i pod kątem dostępności). Żadne z alternatywnych rozwiązań nie daje odpowiedzi na rodzące się pytania: Czy należy zdecydować się na zmianę źródła energii w piekarni? A jeśli po-zostać przy gazie, czy nie zabraknie tego nośnika energii? Czy inwestycja w budowę np. instalacji olejowej i wymiana palników jest gwarantem poprawy sytuacji? Czy zarówno instalacja olejowa, jak i sam palnik są dostępne w krótkim czasie? A może przejście na prąd elektryczny, który od wie-lu lat był synonimem najdroższego źródła energii, jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem? Analizie dotyczącej doboru najlepszego źródła energii na dzisiejszy trudny czas towarzyszy wie-le pytań, na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, ani dać gwarancji, że zaproponowane kroki zakończą się sukcesem.
Wysokie ceny na rynku energii i rozwiązania techniczne
Niezależnie od tego, jakie źródło energii zostanie wybrane, w przypadku inwestycji w piec, należy postawić na system ekonomiczny (e+), bo od kosztów jego eksploatacji zależy dzisiaj być albo nie być wielu piekarni.
Aby ten tekst nie stał się reklamą wybranej marki wystarczy nadmienić, że wśród oferowanych na polskim rynku pieców są niemieckie piece czy to wsadowe, czy obrotowe, w których temperatura spalin jest niższa od temperatury panującej w ko-morze wypiekowej. Niemiecki producent pieców MIWE traktuje aspekt energooszczędności jak moralny obowiązek, wciąż poszukując rozwiązań niższego zużycia energii. Propagowany w Europie styl zrównoważonego rozwoju biznesu, tu w zakresie produkcji pieców, za którym podąża firma MIWE, zakłada długą żywotność pieców przy niższych kosztach eksploatacji (o ok. 15%). Obserwując klientów, wiemy, że koszty eksploatacji pieca są argumentem numer jeden w podejmowaniu decyzji zakupowej.

Jakie funkcje powinien posiadać piec piekarski, skrojony na miarę aktualnej sytuacji rynkowej w zakresie energii?

1. Możliwość modulacji palnika, który nie ma sztywnych poziomów pracy, ale w połączeniu z panelem sterowniczym w sposób elastyczny przewiduje właściwą moc cieplną niezbędną dla danego produktu na danym etapie wypieku. 
2. Funkcja szybkiego rozprowadzania pary na-syconej (uzyskiwana pod dużym ciśnieniem delikatna mgiełka), która optymalizuje zaplanowany odpiek w systemie wsad za wsadem.
3. Opcja podziału pieca wsadowego na grupy półek dla pracy w różnych przedziałach tempera-turowych (lub możliwości wyłączenia jednej grupy półek).
4. W przypadku pieców wsadowych (nawet tych najmniejszych) czysta ekonomia sugeruje za-stosowanie automatycznego systemu załadunku. Krótszy czas otwartych drzwi przy rytmicznym za- i wyładunku całej komory przez automatyczny system powoduje, że ciepło ucieka z pieca w znikomych ilościach. Drzwi otwierane są na krótko.
O zasadności zastosowania systemów odzysku energii cieplnej w piekarni mówi się w Polsce od wielu lat, ale jeszcze nigdy nie było tak mobilizujących oko-liczności do analizy przez klienta tego zakresu inwestycji.
W domyśle chodzi nie o pojedyncze, małe wymienniki instalowane na kominach piecowych, ale o dokładnie zaprojektowane instalacje odzysku ciepła, integrujące wszystkie piece pracujące w danej piekarni. W takich instalacjach uwzględnia się nie tylko energię odzyskaną ze spalin, ale znacznie większe ilości energii odzyskanej z pary (która emitowana jest podczas wszystkich procesów wypiekowych). W celu kontroli różnych parametrów i funkcji sterowania stworzono pakiet MIWE eco:control, który jest nadrzędnym systemem sterowania urządzeń zespolonych. Liczniki energii gwarantują przejrzystość i wykazują, czy są nadwyżki energii, czy jej poziom jest niski. Oczywiście oszczędności energetyczne są policzalne. 
Firma MIWE oferuje w pakiecie systemu energetycznego nie tylko obietnicę oszczędności, ale skrupulatny monitoring. Dzięki temu użytkownik może ogarnąć kwotowo zasoby i zużycie prądu, a przez to wykazać źródła błędu. Obserwując wzrosty i spadki na czujnikach temperatury przy zbiornikach energii, można wyciągać wnioski dotyczące zmagazynowanej lub wykorzystanej energii. Wymiennik ciepła MIWE eco:nova może być usta-wiany obok pieców, przechwytując „nadwyżki” energetyczne.
System MIWE eco:nova pracuje już w ponad 50 polskich piekarniach.

Czy to dobry czas na inwestycje?
Zdawać należy sobie jednak sprawę, że nawet najbardziej ekonomiczne rozwiązania techniczne nie rozwiążą problemów związanych z pędzącym wzrostem cen energii. Przedsiębiorcy z branży piekarskiej nie uciekną od ważnych decyzji inwestycyjnych, a najgorsze, co można zrobić w dzisiejszej sytuacji, to te decyzje wstrzymać. Na-wet, gdy ich podejmowanie wiąże się z większym ryzykiem niż wcześniej, nie ma od nich odwrotu.

Podziel sie tym artykułem w social media: