Geth - Piece, maszyny i urządzenia piekarnicze.

Czy przy produkcji piekarskiej warto mówić o ekologii?

Powrót do aktualności

Analizując stopień zaangażowania osób związanych z branżą piekarską w zagadnienia związane z ekologią na przestrzeni ostatnich lat można stwierdzić, że jeszcze do niedawna tematyka ta nie była traktowana priorytetowo. Można wręcz powiedzieć, że fakt realizowanej misji poprzez produkcję podstawowego dla społeczeństwa artykułu spożywczego, jakim jest chleb, usprawiedliwiał niejako obojętność w głębszym zaangażowaniu się w to zagadnienie.

Oczywiście, jak to często bywa, i wśród piekarzy były osoby, które na bazie swoich indywidualnych obserwacji, wartości wyniesionych z domu rodzinnego, chęci w dążeniu do dbania o otaczające je środowisko interesowały się tym zagadnieniem. Były to jednak zwykle pojedyncze przypadki i ich dążenie do szukania ekologicznych rozwiązań w realizacji zadań produkcyjnych w piekarni nie spotykało się z zainteresowaniem otoczenia.

W ostatnich latach sytuacja się jednak zmieniła i obecnie obserwuje się proces bardzo dynamicznego wzrostu zainteresowania wśród właścicieli piekarni technicznymi rozwiązaniami, które przyczyniają się do realizacji celów proekologicznych. Chcąc jednak mówić w sposób obiektywny o przyczynach takich zmian należy stwierdzić, że – jak to często bywa – za zmianą w nastawieniu do szeroko rozumianego dbania o środowisko wśród właścicieli piekarni odpowiadają czynniki, które przyczyniają się równolegle do osiągania wymiernych korzyści ekonomicznych. Można więc stwierdzić, że to właśnie perspektywa osiągnięcia korzyści zmobilizowała branżę, aby wreszcie zainteresować się zagadnieniami proekologicznymi.

Maksymalna sprawnośc cieplna w piecach MIWE

W obecnej sytuacji na rynku paliw i braku stabilności ich cen klienci z zupełnie innym nastawieniem podchodzą do rozwiązań technicznych gwarantujących im duże oszczędności energii, a fakt, że często prowadzi to przy okazji do osiągnięcia efektów proekologicznych nadaje takim działaniom kształt coraz częściej spotykający się z uznaniem klientów. Jeszcze kilkanaście lat temu informacja, że udało się skonstruować piekarskie piece wsadowe i obrotowe, których temperatura spalin jest… mniejsza niż temperatura w ich komorach wypiekowych spotkałaby się z dużym niedowierzaniem.
Chęć uzyskania rozwiązań pozwalających na osiągnięcie maksymalnej sprawności cieplnej w piecach piekarskich przyczyniła się do skonstruowania pieców marki MIWE Michael Wenz w wersjach, w których taki cel został osiągnięty.

Piec ekologiczny, to znaczy jaki?

Jakie zatem funkcje powinien mieć „ekologiczny” piec piekarski, skrojony na miarę aktualnej sytuacji rynkowej w zakresie energii?

1.     Możliwość modulacji palnika, który nie ma sztywnych poziomów pracy, ale w połączeniu z panelem sterowniczym przewiduje właściwą moc cieplną niezbędną dla produktu na danym etapie wypieku.
2.     Funkcję szybkiego rozprowadzania pary nasyconej (uzyskiwana pod dużym ciśnieniem delikatna mgiełka), która optymalizuje zaplanowany odpiek w systemie wsad za wsadem.
3.     Opcję podziału pieca wsadowego na grupy półek dla pracy w różnych przedziałach temperaturowych (lub możliwości wyłączenia jednej grupy półek).
4.     W przypadku pieców wsadowych, minimalizacja zużycia energii sugeruje zastosowanie automatycznego systemu załadunku. Krótszy czas otwartych drzwi przy rytmicznym za- i wyładunku całej komory przez automatyczny system powoduje, że ciepło ucieka z pieca w znikomych ilościach. 
5.     Urządzenia MIWE, które realizują założenia oszczędności energii, przy zachowaniu dobrej efektywności pracy oznaczone są symbolem e+, znakiem wyjątkowej jakości. Znak ten przydzielany jest skrupulatnie, wyłącznie najlepszym energetycznie urządzeniom. Prace projektowe i modernizacyjne w firmie MIWE przekładają się na „nominacje” kolejnych urządzeń do tej grupy.
6.     Przekłada się to na uzyskanie bardzo wysokiej energooszczędności, a tym samym na osiągnięcie wysokich wskaźników proekologicznych, które w żaden sposób nie wpływają negatywnie na uzyskanie wymaganych parametrów wypiekowych.
7.     Innym rozwiązaniem stosowanym obecnie na bardzo szeroką skalę w piekarniach są nowoczesne systemy odzysku energii MIWE eco:nova, które pozwalają nie tylko odzyskać energię ze spalin i pary, ale również poprzez zastosowany system aktywnej katalizy eliminują w 100% zawartość siarczków emitowanych do atmosfery. Poprzez wymiennik MIWE eco:nova średnio od-zyskiwana jest jedna czwarta energii zużywanej do
pieczenia. Wymiennik ciepła MIWE eco:nova może być ustawiany obok pieców, przechwytując „nadwyżki” energetyczne. W zakresie pakietu energetycznego MIWE oferuje również zbiorniki na wodę. Energia cieplna ze zbiorników wykorzystywana jest w procesach produkcyjnych, tzn. garowniach i chłodnio-garowniach oraz do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i budynków.
O popularności tego systemu niech świadczy fakt, że obecnie 80% sprzedawanych instalacji piecowych MIWE jest rozszerzonych o moduł  eco:nova.
8.     Możliwość podpięcia instalacji kominowej i parowej do jednego urządzenia, którego już jednym kominem odprowadzane są spaliny ponad dach jest dodatkowym argumentem dla klientów decydujących się na zakup tego urządzenia.
9.     Obserwacja rynku piekarskiego wskazuje bez żadnej wątpliwości, że wzrost zainteresowania klientów zagadnienia-mi proekologicznymi nie wynika tylko i wyłącznie ze wzrostu zainteresowania w społeczeństwie zagadnieniami proekologicznymi (choć te zmiany z pewnością postępują), ale przede wszystkim z możliwości uzyskania bardzo dużych oszczędności związanych z zużyciem energii oraz wynikających z możliwości skorzystania z Dotacji Unijnych dedykowanych bezpośrednio tej tematyce.
10. Duża liczba udzielonych dotacji związanych z osiąganiem celów proekologicznych sprawia, że zainteresowanie tą tematyką cały czas rośnie i przyczynia się do podejmowania decyzji inwestycyjnych na coraz większą skalę.

 

 

 

Podziel sie tym artykułem w social media: