Zrobotyzowana instalacja piecowa wraz z instalacją chłodniczą i systemem odzysku ciepła