Twój nowy Piecowy!

Twój nowy Piecowy!

Systemy automatycznego załadunku i wyładunku MIWE ATHLET – maksymalna automatyzacja procesów technologicznych w piecach wsadowych.

Racjonalizacja procesów pracy związanej z prowadzeniem wypieku w piecach wsadowych, zwiększenie wydajności, energooszczędność jak również brak konieczności zatrudnienia większej liczby pracowników przy rosnącej produkcji, to podstawowe argumenty przemawiające za zasadnością zainstalowania automatycznego systemu za- i wyładunku współpracującego z piecami wsadowymi.

Systemy te zawsze spotykały się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich piekarzy, ale niestety wysoka cena oraz konieczność pełnej kompatybilności obsługiwanych pieców, jak również konieczność ustawienia pieców w jednej linii (co często w ciasnych pomieszczeniach produkcyjnych było niemożliwe) sprawiały, że dla większości klientów stały się one  synonimem najwyższej, ale niestety nieosiągalnej automatyzacji. Bardzo często na bazie doświadczeń wynikających z eksploatacji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat różnych marek pieców i systemów pieczenia polscy klienci określili kilka wiodących marek, wśród których czołowe miejsce zajmują niemieckie piece MIWE (fot. 1). Biorąc pod uwagę fakt, że również w zakresie budowy systemów automatycznego za- i wyładunku oraz stosowanych rozwiązań firma MIWE w chwili obecnej jest liderem na skalę światową wydaje się uzasadnione, aby w niniejszym opracowaniu opierać się na produktach tej firmy.

Poniżej przedstawiamy rysunki techniczne, które posłużą do przybliżenia czytelnikowi zagadnień związanych z budową tych systemów, zasadą ich działania oraz warunkami niezbędnymi przy ich montażu. Warunkiem podstawowym, który musi być spełniony, aby móc zainstalować system automatycznej obsługi piecow jest możliwość ustawienia wszystkich pieców w jednej linii (rys. 1.) W przypadku etapowego realizowania inwestycji w zakresie liczby pieców na etapie projektu wskazane jest, aby obejmował on docelową ich liczbę tak, aby móc z góry zabezpieczyć potrzebną powierzchnię pod cały projektowany układ. Na rys. 1. pozycje 6, 7, 8, 9 przedstawiają piece wsadowe o powierzchni 22 m2, pozycja 10 przedstawia planowany piec do zamontowania w przyszłości. Zaleca się, aby piece wsadowe obsługiwane systemem automatycznego za- i wyładunku wykonane były w wersji dwubiegowej. Dwubiegowość oznacza, że w piecu np. sześciopółkowym mamy możliwość pracy na dwóch, zupełnie niezależnych pod względem temperaturowym, grupach półek (w zależności od zamówienia 3+3 lub 4+2), mając w tym piecu zamontowany tylko jeden palnik.

Takie rozwiązanie pozwala na:

– prowadzenie wypieku według tych samych parametrów w całym piecu,

– prowadzenie wypieku przy różnych parametrach temperaturowych, dwóch różnych produktow na każdej grupie półek osobno,

– prowadzenie wypieku tylko na jednej grupie półek, przy całkowitym wyłączeniu drugiego

Po wyładunku z jednej grupy półek pieczywa, dzięki dwubiegowości skraca się do minimum czas potrzebny na przygotowanie tych półek na ponowny załadunek. Kiedy urządzenie załadowcze wyładowuje pieczywo z drugiej grupy półek, w tym samym piecu w pierwszej grupie następuje podwyższanie temperatury do uzyskania temperatury potrzebnej przy załadunku. W piecach jednobiegowych podwyższanie temperatury potrzebnej do załadunku może nastąpić dopiero po rozładunku ostatniej półki. Układ pieców z wcześniejszego rysunku, poszerzony o urządzenie załadowcze ATHLET i urządzenia peryferyjne w rzucie z góry przedstawiony jest na rys.2.

Chleb lub inne produkty, które garowane są na poprzecznych aparatach wrzutowych przekazywane są na taśmę pośrednią załadowczą (poz.12.) w trzech transzach. Kiedy taśma jest w pełni załadowana produkty te automatycznie przechodzą przez moduł spryskania wodą (poz. 4) i przekazywane są na stół urządzenia załadowczego ATHLET (Poz. 5.). Komputerowy system obsługi systemu określa, która półka w którym piecu ma być załadowana i do niej kierowany jest jednorazowo cały wsad. Bardzo ciekawym rozwiązaniem opcjonalnym, stosowanym od niedawna, jest dodatkowy stół załadowczy w wersji specjalnej (poz. 1) dostosowany do automatycznego pobierania takich produktów jak bułki, ciabatta, bagietka bezpośrednio z desek do garowania. Stół ten wykonany jest w wersji jezdnej i wykorzystywany jest tylko na potrzeby załadunku w/w produktów. Po przekazaniu produktów na stół pośredni, puste deski odbierane są automatycznie na transporter rolkowy

boczny (poz. 3), którego zadaniem jest również układanie pustych desek. Zastosowanie taśmy pośredniej załadowczej skraca do minimum czas potrzebny na załadunek pieców, a tym samym umożliwia jednoczesną obsługę większej ich liczby. Często zadawanym pytaniem jest kwestia, jaką powierzchnię wypiekową urządzenie ATHLET może obsłużyć? Najważniejszym wyznacznikiem jest czas wypieku produktu. Dla chleba o wadze około 650 g urządzenie ATHLET obsłużyć może jednocześnie 24 półki (około 88 metrów kwadratowych) Rys. 3 ułatwi nam omówienie procesu po zakończeniu wypieku. Cały wsad upieczonych produktów zostaje jednorazowo rozładowany przez urządzenie Athlet (urządzenie to jednocześnie realizuje załadunek i wyładunek produktów). Gorące produkty przekazywane są przez górną taśmę spryskującą wodą (poz. 11) na górny stoł pośredni odbiorczy, z którego przekazywane są krokowo na taśmę odbiorczą (poz. 13) przekazującą produkty do magazynu wyrobów gotowych. Droga przesyłu do magazynu wyrobów gotowych jest zawsze indywidualnie projektowana pod potrzeby klienta. Panele sterowania komputerowego (fot. 2)

do obsługi systemu załadowczego Athlet zaprojektowane są w sposób prosty i bardzo czytelny dla obsługi. Wizualizacja przebiegu procesów wypiekowych, czasów wypieku, zaprogramowanych temperatur w dużym stopniu ułatwia obsłudze pracę i wpływa na poprawę jej organizacji. W przypadku znacznego oddalenia magazynu wyrobów gotowych od pieców istnieje możliwość wyprowadzenia dodatkowego monitora do magazynu i umieszczenie go w pobliżu odbioru pieczywa. Dzięki dodatkowemu monitorowi pracownicy magazynu informowani są na bieżąco o dokładnej godzinie i asortymencie transportu gorącego pieczywa. W zachowaniu czystości w piecach nieocenioną rolę odgrywa system automatycznego odkurzania półek zintegrowany z systemem. Każdorazowy wyładunek pieczywa z danej półki połączony jest z uruchomieniem specjalnego odkurzacza i za pośrednictwem dysz umieszczonych od spodu urządzenia Athlet następuje dokładne odkurzanie półek (fot. 3).