Rozpoczęcie montażu termoolejowej instalacji piecowej MIWE