Rozpoczęcie montażu instalacji kominowej w piecach wsadowych MIWE z systemem załadunku