Prezentacja systemu krojąco-pakującego DOVAINA w siedzibie firmy GETH

Prezentacja systemu krojąco-pakującego DOVAINA w siedzibie firmy GETH

W odpowiedzi na zainteresowanie automatycznymi systemami krojenia firma GETH zorganizowała w swojej siedzibie jednodniowe pokazy.
3 lipca, w Krakowie na prezentacji półautomatycznego systemu krojąco-pakujacego DOVAINA spotkali się piekarze z Polski oraz ze Słowacji. 
Cicha praca, zadowalające efekty krojenia zarówno pieczywa pszennegio, jak i żytniego wzbudziły wśród gości obydwu krajów entuzjastyczne dyskusje. 
Spotkanie służyło, m.in. wymianie doświadczeń branżowych.
Usprawnienie pracy w zakładach piekarskich jest główną przyczyną poszukiwania systemów automatyzacji krojenia i pakowania. 
Systemy krojąco-pakujące DOVAINA są alternatywą znanych na rynku, ale znacznie droższych systemów HARTMANN.
Maksymalna wydajność automatycznego systemu krojenia DOVAINA to 4200 szt./h.