Montaż termoolejowej instalacji piecowej MIWE TE z systemem załdunku MIWE athlet