Montaż miesiarki (ubijaczki) z narzędziami wymiennymi DIOSNA SPVW 240A i miesiarki spiralnej DIOSNA SPV 160