Montaż instalacji chłodniczej MIWE SF, MIWE GVA oraz MIWE GR