Instalacje silosowe HB Technik«

Coraz częściej mają również zastosowanie stacje silosowe tzw. Big-Bag stosowane do magazynowania składników, które producent może dostarczyć w specjalnych płóciennych zasobnikach. Zasobnik taki, po dostawie do piekarni, jest montowany na specjalnej konstrukcji, której dolna część jest identyczna jak w typowym zbiorniku silosowym. Pobór składników z zasobnika Big-Bag odbywa się na identycznych zasadach, jak z typowego zbiornika silosowego. Stacje Big-Bag stosuje się np. do magazynowania cukru. Zarówno zbiorniki wewnętrzne jak i zewnętrzne posiadają tzw. aktywne dna ułatwiające idealne napowietrzenie magazynowanej mąki.
Stacje dozowania pozostałych składników sypkich
Aby proces dozowania mąki, w ramach konkretnej receptury, rozszerzyć o możliwość automatyzacji dozowania pozostałych składników sypkich (dodawanych niekiedy w stosunkowo małych ilościach) stosuje się stacje precyzyjnego dozowania COMPO 3000 lub COMPO 700.
Stacje takie mogą być połączone z drogami transportu instalacji silosowej lub też mogą zsypywać składniki do specjalnego zasobnika. Praca ich sterowana jest z centralnego panelu sterowania.
Bardzo duża dokładność dozowania również małych ilości składników pozwala piekarzowi na produkcję we własnym zakresie mieszanek, które do tej pory zmuszony był kupować u dostawców zewnętrznych.
Stacje dozowania składników płynnych i kwasów
A. Moduł przygotowania mleczka drożdżowego
Drożdże w postaci płynnej (mleczka drożdżowego) cechuje o ok. 30 proc. większa skuteczność działania. Precyzyjnie regulowana temperatura (w niskich temperaturach dodatnich) pozwala na magazynowanie przygotowanego mleczka przez kilka dni.
B. Moduł przygotowania solanki
Rozpuszczenie soli w wodzie z jednej strony gwarantuje lepsze wymieszanie z pozostałymi składnikami i z drugiej strony zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem tłoków urządzeń dzielących do ciasta (jak to się zdarza w przypadku obecności dużych bryłek twardej soli). Temperatura roztworu utrzymywana jest na niskim poziomie, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie letnim.
C. Moduł przygotowania kwasu
Dzięki zastosowaniu specjalnie wyselekcjonowanych szczepów kultur bakteryjnych w urządzeniu takim możemy wytworzyć kwas, którego parametry utrzymują się na stałym poziomie przez dłuższy okres czasu.
W wymienionych powyżej urządzeniach dozowanie wody lub mąki odbywa się automatycznie. Jednocześnie urządzenia te posiadają zamontowane wewnątrz specjalne głowice wodne, które ułatwiają automatyczne mycie zbiorników. Zbiorniki z mleczkiem, solanką i kwasem połączone są ze stanowiskiem przygotowania ciast rurami podającymi te składniki bezpośrednio do dzieży miesiarki.
Wagi dozujące
W zależności od wymaganej ilości jednorazowo dozowanych składników, stosuje się wagi różnej wielkości. Istnieje możliwość zamontowania w takiej klapie specjalnego odciągu pyłu mącznego podłączonego do specjalnego „odkurzacza“ do którego mogą być również podłączone inne punkty odpylania.
Wagi podłogowe
Wiele piekarni stosuje system odważania składników dozowanych do dzieży za pomocą specjalnych wag najazdowych zamontowanych w podłodze. W przypadku stosowania różnych typów miesiarek do ciasta, z różną wielkością dzież, stosowanie wag podłogowych jest dużym ułatwieniem.
Wagi do odważania składników
Uzupełnieniem systemu odważania są wagi do ważenia składników. Duży przedział odważania (0-60 kg) oraz bardzo wysoka dokładność (2 gramy) stanowią o bardzo dużej przydatności tych urządzeń. Wagi te podłączone są do systemów sterowania i w pełni współpracują z poszczególnymi recepturami. Ciekawym rozwiązaniem, wykorzystywanym szczególnie w sytuacji, gdy waga znajduje się w pewnym oddaleniu od centralnego sterowania, jest możliwość przesyłania komunikatów recepturowych na wyświetlacz wagi.
Sterowanie
Nawet najbardziej rozbudowana instalacja silosowa bez odpowiedniego sterowania nie będzie spełniała oczekiwań użytkownika. Przez odpowiedni dobór sterowania rozumiemy:
- możliwość współpracy ze wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji,
- możliwość podpięcia w późniejszym okresie kolejnych urządzeń, których zakup planuje użytkownik w najbliższym czasie,
- stopień zautomatyzowania procedur recepturowych zgodnie z wymogami użytkownika,
- określenie, czy konieczna jest możliwość współpracy sterowania ze specjalnymi programami służącymi do sporządzania receptur i ich kalkulacji.
W zależności od wielkości instalacji, liczby podpiętych do instalacji urządzeń peryferyjnych oraz wymaganego zakresu wykorzystania, firma HB-Technik oferuje kilka rodzajów sterowań.
Są to HB 16, HB 18 oraz najbardziej rozbudowane w zakresie funkcji i możliwości HB-Backcontrol.
Powyższe zestawienie pokazuje bardzo wiele ciekawych rozwiązań, których stosowanie wpływa na stopień automatyzacji pracy instalacji silosowej. Nie zawsze istnieją warunki pozwalające na zastosowanie wszystkich zaprezentowanych rozwiązań. Bardzo dużym ograniczeniem, zwłaszcza
w warunkach polskich, są relatywnie wysokie ceny oferowanych przez zachodnich producentów rozwiązań, w stosunku do cen polskiego pieczywa. Praktyka pokazuje jednak, że przy bardzo dużym miesięcznym zużyciu mąki i stosowaniu przez polskich piekarzy rozwiązań, mierzających do większej automatyzacji i racjonalizacji produkcji, instalacje silosowe będą coraz częściej rozszerzane o zaprezentowane urządzenia. W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących instalacji silosowych zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Nasz pracownik chętnie odwiedzi Państwa i postara się odpowiedzieć na zgłoszone zapytania.


Udostępnij:

  • grafika