Automatyzacja linii produkcyjnej - Systemy transportowania koszy

Oferowane przez firmę systemy transportu DMA dla chleba, produktów piekarniczych, kastli i koszy, jak też palet podnoszą wydajnośc produkcyjną, zwalniają miejsce w zakładzie i redukują zużycie materiałowe.

Wertykalny system transportowania koszy

Systemy transportowe weryklane firmy DMA stosowane sę w celu pokonywania różnic wysokości na linii produkcyjnej.

Magazyn sztaplowania

Magazyn sztaplowania koszy

Składowanie koszy z optymalnym wykorzystaniem dostępnego miejsca & optymalny załadunek linii produkcyjnych