Zbiornik do wytwarzania kwasu żytniego na bazie starterów Isernhager