Warsztaty technologiczne

3 i 4 czerwca odbyły się w naszej firmie we współpracy z firmą IREKS warsztaty poświęcone technologii chłodniczej. Bułki uformowane zostały na linii Fortuna, a schłodzone jedno komorowo w automacie chłodniczym MIWE GVA, cykl zamknął się w 20 h. Odpiek - w piecu nadmuchowym oraz w piecu modułowym MIWE condo na płycie hertowej. Udało się uzyskać bogate w walory smakowe i aromatyczne bułki. Wzrok przyciągał równomierny koloryt i powtarzalny kształt. Dziękujemy za zaangażowanie technologów firmy IREKS. Obustronna wymiana doświadczenia, wiedzy i spostrzeżeń okazały się być bardzo owocne.