Studzenie próżniowe - nowa technologia piekarska

Studzenie próżniowe - nowa technologia piekarska

Czym jest studzenie próżniowe?

Studzenie próżniowe nie jest kolejną metodą chłodzenia, jest to nowa metoda produkcji pieczywa, która pozwala na wymierne oszczędności czasu i energii. Technologia opiera się na wymuszonym odparowaniu wody z pieczywa przy kontrolowanej ciągłej redukcji ciśnienia. Do procesu odparowania potrzebna jest energia, a jej jedynym źródłem w tym przypadku jest gorące pieczywo. Dlatego można powiedzieć, że część energii z pieca (zmagazynowanej w pieczywie) zostaje wykorzystana do schłodzenia. Głównym motorem działania jest pompa próżniowa odprowadzająca ciepło w postaci pary na zewnątrz. Znaczna cześć ciepła przetwarzana jest w energię elektryczną służącą do zasilania komory, a to sprawia, że proces chłodzenia jest niezwykle ekonomiczny. Proces chłodzenia trwa tak długo, jak długo pompa obniża ciśnienie i odprowadza pozyskaną z gorącego pieczywa parę.

Przeczytaj artykuł o nowej technologii piekarskiej