Montaż pieca MIWE Condo, Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu