Montaż instalacji chłodniczej MIWE GVA, MIWE GUV z ogrzewaniem komór MIWE eco:proof