MIWE remote system zdalnego nadzoru 24h/dobę

Nikt nie jest zadowolony, kiedy w nocy dzwoni telefon. Piekarz również. Chyba że to pracownik serwisu MIWE remote jest na linii i zapobiega
„grubej” awarii informując, że temperatura chłodzenia w komorze jest wyjątkowo wysoka.
Wprawdzie ze snu już nici, ale przynajmniej cała partia produktów nie pójdzie do kosza. Jeden z użytkowników serwisu fakt posiadania systemu opisuje w ten sposób: Jestem pozytywnie zdenerwowany, ktoś wyciąga mnie w nocy z łóżka i ostrzega przed stratami w piekarni. Już nie towarzyszy mi poczucie niepewności, że jakaś niezauważona usterka zniszczy mój towar. To pozytywne strony MIWE remote: pewność, że urządzenia są kontrolowane 24 h na dobę, że nic nie zostanie przeoczone oraz, że system oferuje sposób rozwiązania problemów możliwie najszybciej.
Pracownicy serwisu MIWE remote przystępują do działania, jeśli zauważą coś niepokojącego, np. nagromadzenie się sygnałów ostrzegawczych lub awarię. Maksymalnie w ciągu godziny nawiązują kontakt z osobą do tego wyznaczoną i zwracają uwagę na nieregularność pracy. Często ustawione parametry można przywrócić zdalnie (przy współpracy z osobą na miejscu). Jeśli nie jest to możliwe, zjawia się serwisant z wiedzą
na temat usterki i odpowiednią częścią zamienną. Proces wydłużonego garowania jest z natury najbardziej wrażliwym etapem powstawania produktu. Nie tylko dlatego, że wtedy tworzy się jakość produktu, która dopełnia się w piecu, ale przede wszystkim dlatego, że duża ilość produktów
przechodzi długotrwały proces całkowicie niezauważenie. Jeśli coś pójdzie nie tak, to wyjdzie to na jaw dopiero z opóźnieniem.
Bywa, że błędy parametrowe urządzeń mają wpływ na całą dzienną produkcję. Aby do tego nie dochodziło, MIWE oferuje klientom posiadającym
systemy chłodnicze pakiet, który zawiera podłączenie do sieci, monitoring urządzeń 24 h/dobę, jak również serwis MIWE remote. Obecnie nadzorowanych jest kilkaset systemów (24 h, 7 dni w tygodniu) głównie w Niemczech, ale coraz bardziej widoczna jest tendencja do nadzoru
urządzeń za granicą. Od strony technicznej nie ma tu żadnej filozofii. Urządzenia są podłączane poprzez router i wtyczkę sieciową VPN Gateway z siecią MIWE remote przekazując ich system pracy, alarmy i usterki. Specjaliści analizują status każdego urządzenia na okrągło i śledzą nieregularności i podejrzane zmiany.
Do tego aktywnie reagują próbując zdalnie usunąć problem. Jeśli się nie udaje, analizują przyczyny i kontaktują się z klientem, by wspólnie rozwiązać problem. Często przyczyny, znalezione podczas konfrontacji, są błahe. Ale klienci są wdzięczni za każdą informację
o stanie ich urządzenia. Serwis kontaktuje się nawet wtedy, kiedy temperatura mrożenia przez dłuższy czas nie jest dostatecznie niska, bo przykładowo z powodu długiego weekendu wszystko jest przepełnione, i pytają, dla bezpieczeństwa, co jest tego przyczyną.
Podobnego zdania jest piekarz, który musiał zmagać się z całkiem innymi przyczynami usterek. W 2015 r.
zamontowano u niego dużą instalację chłodniczo- -mroźniczą. Po zmianie centrali telefonicznej w 2016 r.
coraz częściej dochodziło do utraty połączenia. MIWE upewniało się, czy przyczyną nie jest wbijanie sieci elektrycznej. Nawet przy najmniejszej usterce w systemie połączonych sprężarkach, coś, co bywa najczęściej niezauważane, wychwycone przez MIWE remote zapobiega dużej awarii.
Od czasu do czasu przychodzą zgłoszenia typowe dla zaniedbań, jak zapomnienie o włączeniu chłodzenia lub gdy drzwi zbyt długo są niedomknięte, albo gdy na lamelach utworzył się szron. Zdarzają się zgłoszenia braku sieci wskutek burzy, wiatrów. Pechowo, jeśli odkryje się to następnego dnia.