Miesianie wymagających ciast - Miesiarki typu wendelkneter

Miesiarki Wendelkneter

Dla dużych rzemieślniczych i przemysłowych piekarni. Idealnie jednolite i szczególnie szybkie mieszanie surowców. 
Nowe opracowanie mieszadła umożliwia proces miesienia również małych ilości ciasta.